Przeglądy budowlane Zabrze Przegląd, Zabrze Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy sprawnie i fachowo.41800 Rzezczypospolitej 5-7 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Zabrze. Przeglądy roczne Zabrze, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Zabrze, ekspertyzy Małgorzata Górka umz@um.zabrze.pl umz@um.zabrze.pl Zabrze 32 2710818

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Zabrze
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Zabrze
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Zabrze
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Zabrze
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Zabrze

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Zabrze
kontrole techniczne budynków Zabrze

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Zabrze Portal Zabrze Miasto Zabrze Przeglądy techniczne Zabrze Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku